Phước Sơn: Thả cá giống, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên lòng hồ thủy điện

Nhằm giúp người dân nâng cáo ý thức, chung tay bảo vệ, bảo tồn và tái tạo nguồn lợi thủy sản tại địa phương. Sáng nay, ngày 14/02/2022 tại huyện miền núi Phước Sơn, đại diện chính quyền huyện và lãnh đạo Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi đã thả hơn 1 tạ cá giống nước ngọt xuống lòng hồ thủy điện Đak Mi 4A và Đak Mi 4C.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi cùng các đại biểu khách mời và CBCNV Công ty đã thả hơn 1 tạ cá giống nước ngọt - tương đương hơn 20.000 con giống, gồm: cá trắm, diêu hồng, trê, chép, rô phi đầu vuông, ba sa nước ngọt... xuống lưu vực lòng hồ thủy điện Đak Mi 4A và Đak Mi 4C.

Description: D:\kien\Cổng TTĐT\Năm 2022\Tin đăng lên cổng\Tháng 2\Ý\Tha ca1.jpg

Theo ông Vũ Đức Khánh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi cho biết, hoạt động thả cá, tái tạo nguồn lợi thủy sản là một trong các hoạt động của doanh nghiệp này trong lộ trình xây dựng doanh nghiệp đạt các tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp, tuân thủ 8 tiêu chuẩn trong công tác bảo vệ môi trường.