Tổng kết 05 năm thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” huyện Phước Sơn.

Buổi chiều ngày 112/01/2022, UBND huyện Phước Sơn tổ chức Hội nghị Tổng kết 05 năm thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” giai đoạn 2015-2020. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Hồ Công Điểm – Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn là thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Đề án.

 Theo đó, ngày 18/11/2015, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”. Qua 05 năm triển khai thực hiện, bước đầu đã đạt được kết quả khá khả quan và tín hiệu tích cực từ các địa phương, cụ thể: giai đoạn 2016-2020 giảm còn 20% so với giai đoạn 2011-2015; cuối năm 2015 toàn huyện có 264 trường hợp tảo hôn và cuối năm 2020 giảm còn 204 trường hợp tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Đạt được những  kết quả nêu trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, trường học, sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện Đề án. Nhất là vai trò của già làng, trưởng thôn/Tổ dân phố, người uy tín, cộng tác viên đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục những trường hợp có nguy cơ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại địa phương thông qua công tác tuyên truyền, vận động các tổ tư vấn và mô hình giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và người dân trên địa bàn huyện nói chung đã nhận thức đầy đủ hơn về hậu quả, hệ lụy của tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đối với cá nhân, gia đình và xã hội.

Theo báo cáo đánh giá của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án, ngoài những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế và bất cập trong quá trình triển khai thực hiện, như: còn đặt nặng về các phong tục, tập quan; một số hộ gia đình thiếu quan tâm đến việc sinh hoạt, đi lại của con em trong nhà; một số địa phương chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng về Luật hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, dân số và kế hoạch hóa gia đình…

Để khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II), Phó Chủ tịch UBND huyện Hồ Công Điểm đã kết luận và đề nghị các ngành, địa phương triển khai ngay các nội dung sau: 

- Đối với UBND các xã, thị trấn: khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tại địa phương; xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động, Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của Ban chỉ đạo trong giai đoạn 2021-2025. Tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan, đơn vị cấp huyện, đơn vị trường học trên địa bàn và các hộ gia đình để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình tự giác chấp hành các quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống theo đúng quy định của pháp luật. Vận dụng và đưa vào nội dung của Hương ước, quy ước của thôn/Tổ dân phố để đánh giá, xếp loại gia đình, khu dân cư đạt chuẩn về văn hóa.

- Đối với các cơ quan, đơn vị: Thường xuyên cung cấp các văn bản, tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền có liên quan đến việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Theo chức năng nhiệm vụ được giao, đề nghị các đơn vị phải xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, chi tiết đến từng địa phương, trong đó cần chú trọng về phương pháp tổ chức tuyên truyền theo từng đối tượng và xác định mốc thời gian phù hợp để triển khai thực hiện.

 

 

Tin liên quan