Khen thưởng trực tiếp cho các hộ gia đình, cá nhân đã chấp hành hành đúng thời gian quy định về bàn giao mặt bằng thi công Khu tái định cư

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phước Sơn Hồ Công ĐIểm ký Quyết định khen thưởng cho các hộ gia đình, cá nhân đã chấp hành đúng thời gian quy định về bàn giao mặt bằng thi công Khu tái định cư thôn 4 xã Phước Chánh. Theo Quyết định, có 06 hộ gia đình được khen thưởng, với tổng số tiền là 27.000.000 đồng.

File đính kèm: Quyết định

Tin liên quan