Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam và chào năm mới xuân Nhâm Dần 2022

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam và chào năm mới xuân Nhâm Dần 2022

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam và chào năm mới xuân Nhâm Dần 2022

          Ngày 16/12/2021, UBND huyện Phước Sơn ban hành Công văn số 1432/UBND-VX về việc tăng cường công  tác tuyên truyền, cổ động trực quan, cảnh quan môi trường phục vụ Kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam và chào năm mới xuân Nhâm Dần 2022. Cụ thể:

          - Tập trung tuyên truyền tuần cao điểm kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam (1471- 2021), nhấn mạnh truyền thống yêu nước, cách mạng và bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc của vùng đất và con người Quảng Nam, tôn vinh công đức của Vua Lê Thánh Tông - Người đã khai sáng Danh xưng Quảng Nam; Quảng Nam là một trong những vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, văn hóa, hiếu học, bản lĩnh và sáng tạo; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Nam luôn luôn khát vọng vươn lên, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, ấm no, hạnh phúc. Qua đó, thể hiện tình cảm, đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với các thế hệ cha ông đã khai phá, bảo vệ, xây dựng và phát triển vùng đất Quảng Nam. Tạo không khí đoàn kết, phấn khởi, quyết tâm xây dựng Quảng Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.

           - Tuyên truyền về những thành tựu kinh tế - xã hội, giới thiệu những tiềm năng thế mạnh của tỉnh từ ngày tái lập tỉnh đến nay hướng đến kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Quảng Nam ( 01/01/1997 -01/01/2022) nhằm thu hút các dự án lớn, chuyển đổi nhanh cơ cấu kinh tế, tạo thế và lực cho sự phát triển Quảng Nam trong giai đoạn mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030 .

          - Thực hiện thay mới nội dung trên các phương tiện tuyên truyền, trang trí cổng chào, điện chiếu sáng, chạy chữ đèn led cổng ra - vào huyện, trên các trục đường chính, đường Hồ Chí Minh, trung tâm hành chính huyện; đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị trên địa bàn huyện và treo cờ Tổ quốc và băng rôn, khẩu hiệu trước trụ sở cơ quan để chào mừng kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam và chào năm mới xuân Nhâm Dần 2022.

Description: C:\Users\MINH DUONG\Desktop\anh CMNM  2.jpg

 

Ảnh: Tuyên truyền, cổ động trực quan tại Trung tâm VHTT-TTTH huyện

           - Thực hiện khẩu hiệu tuyên truyền chào đón các ngày lễ lớn như sau: 

          1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam (1471- 2021)!

          2. Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội!

          3. Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

          4. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!

          5. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Quảng Nam quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII!

          6. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân huyện Phước Sơn quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phước Sơn lần thứ XXI!

          7. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

          8. Sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

          9. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

          10. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

          11. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

          12. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!   

          13. Chào năm mới 2022! 

          14. Chúc mừng năm mới 2022!

 

Thái Châu

Tin liên quan