Họp trực tuyến về phòng, chống dịch Covid-19 do chính phủ tổ chức

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố, 705 quận, huyện, thị xã, 10.400 xã phường thị trấn.

Sáng 25.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố, 705 quận, huyện, thị xã, 10.400 xã phường thị trấn. 

Tại huyện Phước Sơn, dự cuộc họp có Bí thư huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Đoàn Văn Thông; Phó Chủ tịch UBND huyện Hồ Công Điểm cùng 12 điểm cầu tại 12 xã thị trấn.