Tiếp nhận và phân bổ gần 41 tấn gạo cho học sinh.

Ngày 09/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2583/QĐ-UBND về việc phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ học kỳ I năm học 2021-2022.

Theo đó, trong đợt 1 học kỳ I năm học 2021-2022 huyện Phước Sơn được phân bổ 40.950 kg gạo cho 1367 học sinh học sinh bán trú của 8 đơn vị trường học, với định mức 15 kg/học sinh/01 tháng. Trong hai ngày 16-17/9/2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tiếp nhận số gạo từ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

Do đường đến các đơn vị bị hư hại nghiêm trọng do cơn bão số 9 năm 2020 gây ra, nên Cục Hậu cần (Quân khu 5) đã hỗ trợ xe để vận chuyển gạo đến cho tất cả các đơn vị trường học được phân bổ gạo trong đợt này.