Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn triển khai tiêm vắc xin Moderna phòng Covid-19 cho 1.020 người dân trên địa bàn huyện

Căn cứ Kế hoạch số 4568/KH-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Quảng Nam năm 2021-2022. Trung tâm Y tế huyện đã ban hành Kế hoạch số 70/KH-TTYT ngày 27/7/2021 về việc triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện Phước Sơn năm 2021-2022.

         Theo kế hoạch, Trung tâm Y tế huyện sẽ triển khai chiến dịch tiêm chủng phòng Covid-19 vắc xin Moderna đợt 6 năm 2021 chia làm 2 lần: Lần 1, tiêm mũi 2 cho đối tượng đã tiêm mũi 1 đợt 3 (ngày 29-30/7/2021) là 285 người; lần 2: tiêm mũi 1 cho các đối tượng ưu tiên như: Người làm trong Ngành y tế, người tham gia phòng chống dịch, người làm trong các cơ quan hành chính, giáo viên, shipper, người cung cấp các dịch vụ thiết yếu, … (từ ngày 31/8/2021 đến ngày 01/9/2021) là 735 người. Địa điểm tổ chức tiêm tại: Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn.


Ảnh:
Trung tâm Y tế huyện tổ chức tiêm vắc xin Moderna đợt 6 

          Trung tâm Y tế huyện đã bố trí điểm tiêm chủng đúng theo quy định của Bộ Y tế và đảm bảo công tác phòng chống dịch. Rà soát đảm bảo đúng đối tượng, phân chia thời gian tiêm vắc xin để đảm bảo an toàn phòng dịch. Đồng thời, bố trí đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ cần thiết cho buổi tiêm chủng.

Tin, ảnh: Thái Châu

Tin liên quan