Tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động hành chính Nhà nước

Thực hiện chủ trương tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động hành chính công vụ, từng bước xây dựng chính quyền số. Từ ngày 03/8/2021 các cơ quan, đơn vị, địa phương trình ký văn bản qua phần mền Q-Office, sử dụng chữ ký số (kể cả trên phiếu trình). Thể thức văn bản theo mẫu quy định (Văn phòng HĐND-UBND huyện không cần kiểm tra thể thức nữa). Trưởng phòng chịu trách nhiệm về nội dung tham mưu, không được để sai sót về chuyên môn, kể cả lỗi chính tả, lỗi cấu trúc câu trong văn bản. Trường hợp sử dụng ứng dụng CNTT chưa thông thạo, vướng mắc gì thì liên hệ đồng chí Trương Công Minh - Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện hoặc phòng VH&TT huyện để được hướng dẫn. Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện phối hợp với phòng VH&TT huyện tăng cường hướng dẫn sử dụng việc này. 

Nguồn tin: Chủ tịch UBND huyện Lê Quang Trung

Tin liên quan