Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2021

Ngày 14/7/2021, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 4313/KH-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2021. Theo đó, kế hoạch yêu cầu tuyển dụng đủ số lượng biên chế viên chức giáo viên mầm non, tiểu học, viên chức kế toán, văn thư, y tế, thư viện, công nghệ thông tin, thiết bị, thí nghiệm, giáo vụ cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở số biên chế chưa sử dụng của năm 2021 để bổ sung, tạo nguồn nhân lực chất lượng cho ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh. Tuyển chọn được những giáo viên, nhân viên có trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ theo vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo.

Theo kế hoạch, tổng số nhu cầu tuyển dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là: 1.955 chỉ tiêu, trong đó: tổng nhu cầu tuyển của huyện Phước Sơn là: 144 chỉ tiêu, cụ thể:

- Giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26): 80 chỉ tiêu.

- Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29): 34 chỉ tiêu.

- Nhân viên kế toán (mã số 06.032): 06 chỉ tiêu.

- Nhân viên Văn thư trung cấp, mã số 02.008): 01 chỉ tiêu.

- Nhân viên thư viện hạng IV (mã số V.10.02.07): 06 chỉ tiêu.

- Nhân viên y tế (hạng IV, mã số V.08.03.07): 10 chỉ tiêu.

- Nhân viên thiết bị, thí nghiệm (mã số V.07.07.20): 07 chỉ tiêu;

KH_Tuyen_dung_GV_NV_2021_signed_b235e70ed7.pdf
Chi_tiêu_3d9c2d57bc.pdf     

Tin: Lộc Nhiên

Tin liên quan