Tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến sử dụng sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

Sáng ngày 14/6/2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức cho giáo viên tham gia tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến sử dụng sách giáo khoa mới; đợt tập huấn lần này được đặt tại 8 điểm cầu.

Theo kế hoạch, từ ngày 14/6 đến ngày 18/6/2021, giáo viên được dự kiến phân công giảng dạy lớp 1, lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022 và cán bộ quản lý các trường có cấp tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện sẽ tham gia tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến sử dụng sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.


Tại các buổi tập huấn, bồi dưỡng các thầy cô giáo ở các điểm cầu được nghe các báo cáo viên từ điểm cầu trung tâm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đặt tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh triển khai nội dung như: Nghiên cứu cấu trúc sách giáo khoa, cấu trúc bài học, điểm mới của sách giáo khoa; nghiên cứu phân tích sách giáo viên, sách bài tập; thảo luận, tìm hiểu phương pháp dạy học và cách thức đánh giá; phân tích video bài dạy minh họa; giới thiệu cấu trúc và các dạng bài cơ bản; hướng dẫn tổ chức dạy học một số bài học, một số hoạt động đặc trưng. Bên cạnh đó, các học viên tổ chức làm việc nhóm, thực hành thiết kế bài học, thảo luận, rút kinh nghiệm và hoàn thành bài kiểm tra thu hoạch.


Kết thúc đợt tập huấn, bồi dưỡng lần này giáo viên nắm rõ được nội dung chương trình sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 để tổ chức dạy học đúng mục tiêu, yêu cầu của chương trình từng môn học, cấp học.

                                                                   Tin, ảnh: Phòng GDĐT Phước Sơn.

Tin liên quan