UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp các thành viên Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Quảng Nam 2021.

Sáng ngày 16/06/2021, tại phòng họp số 2 -UBND Tỉnh. Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông(THPT)tỉnh Quảng Nam tổ chức họp bàn về công tác chuẩn bị và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ) kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Tham dự cuộc họp có ông Trần Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, PCT. UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi, chủ trì cuộc họp cùng các thành viên BCĐ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Quảng Nam năm 2021 và đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.