Phước Sơn tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

UBND huyện Phước Sơn vừa mở hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra và công nghệ thông tin tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Tham gia tập huấn, 64 học viên là trưởng ban chỉ đạo, tổ trưởng, điều tra viên các xã, thị trấn trên địa bàn được phổ biến những kiến thức về vai trò, nhiệm vụ của điều tra viên, tổ trưởng điều tra, kỹ năng cơ bản về quy trình điều tra và cách ghi câu hỏi, ghi thông tin trang bìa và xác định nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ; hướng dẫn cài đặt phần mềm Capi trên máy tính hoặc điện thoại thông minh để tiến hành điều tra dân số và nhà ở năm 2019.