Họp BCĐ biên soạn lịch sử đảng các xã thị trấn, các ngành

Mới đây đ/c Đoàn Văn Thông phó bí thư thường trực huyện ủy chủ trì cuộc họp về công tác biên soạn lịch sử đảng các xã thị trấn các ngành trên địa bàn huyện.

Báo cáo tại cuộc cho thấy toàn huyện có 9 xã thị trấn và 2 ngành giáo dục, công an được triển khai biên soạn lịch sử trong đó chỉ có xã Phước Mỹ đã hoàn thành và xuất bản các xã, các ngành còn lại hiện vẫn chưa hoàn thành. Giải thích về sự chậm trễ trong việc biên soạn lịch sử đảng các xã thị trấn Đ/c Nguyễn Tường Vân Nguyên phó ban tuyên giáo huyện ủy chủ biên lịch sử đảng các xã thị trấn cho rằng việc biên soạn lịch sử cần sự chính xác và phải thu thập từ nhiều nguồn tư liệu nên cần có thời gian trong khi đó nguồn tư liệu về đề tài chiến tranh cách mạng phục vụ cho công tác biên soạn lịch sử  còn hạn chế, việc hợp đồng giữa cấp ủy các địa phương với các chủ biên thiếu sự ràng buộc về thời gian và trách nhiệm pháp lý nên tiến độ thực hiện chậm, qua đây Đ/c Nguyễn Tường Vân cũng gửi lời xin lỗi về sự chậm trễ ảnh hưởng đến công tác biên soạn. Cũng tại cuộc họp đại diện các xã thị trấn đã tham gia thảo luận đóng góp ý kiến để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác biên soạn lịch sử, đồng thời đề xuất một số giải pháp chọn lọc thông tin như lấy số liệu thống kê thay vì số liệu báo cáo, đề suất kịp thời cấp lại, và tăng nguồn kinh phí để đảm bảo công tác xuất bản. Dự kiến trong năm 2019 này sẽ hoàn thành “ hồi ký đồng chí Hồ Điều”, lịch sử đảng bộ thị trấn Khâm Đức và lịch sử nghành công an huyện. Năm 2020 sẽ hoàn thành lịch sử đảng bộ 4 xã là xã Phước Thành, Phước Hiệp, Phước Kim và Phước Công.