Khâm Đức tuổi 30

Khâm Đức từ một Căn cứ quân sự của Mỹ, ngụy trong những năm chiến tranh nay trở thành Trung tâm huyện lỵ của huyện Phước Sơn, với sự đổi thay toàn diện, sâu sắc trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh.

Thị trấn Khâm Đức được thành lập vào thời điểm có tính chất bước ngoặc, đánh dấu sự chuyển mình của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (12-1986) đã mở ra một thời kỳ mới, đổi mới toàn diện cả kinh tế và xã hội, có ý nghĩa như cuộc cách mạng toàn diện, triệt để và rất sâu sắc. Tuy nhiên, thời điểm đó tình hình kinh tế nước ta gặp nhiều khó khăn, lạm phát phi mã lên tới 774,7% năm 1986, cán cân thanh toán bị mất cân đối nghiêm trọng, thất nghiệp cao… Mặt khác, trong giai đoạn này các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô lâm vào khủng hoảng trầm trọng dẫn đến sụp đổ và tan rã vào những năm 1989-1991, gây tác động tiêu cực về nhiều mặt đến nước ta. Thêm vào đó, Mỹ vẫn kéo dài cấm vận về kinh tế chống Việt Nam (cho đến đầu năm 1994), gây khó khăn không nhỏ cho sự phát triển bình thường của đất nước. Về tình hình thị trấn Khâm Đức vào thời điểm mới thành lập, quan cảnh còn hoang sơ, cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm thiếu thốn; mù chữ chiếm tỷ lệ cao, nhiều trẻ em không được đến trường; kinh tế thuần nông, sản xuất tự cung, tự cấp; đời sống của người dân vô cùng khó khăn; đội ngũ cán bộ còn mỏng và phần lớn chưa được đào tạo.