Phát huy vai trò, vị trí của người có uy tín tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện

Phước Sơn là một trong 03 huyện nghèo của tỉnh Quảng Nam; có 12 đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn; với 66 thôn, khối; dân số toàn huyện 25.500 người; có 15 thành phần dân tộc thiểu số đang cùng sinh sống chiếm 67%.

Trong những năm qua, cùng với việc triển khai thực hiện nhiều chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đảng bộ huyện Phước Sơn đã tập trung lãnh đạo các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương không ngừng quan tâm, chăm lo phát triển về mọi mặt đời sống nhân dân vùng đồng bào DTTS. Đặc biệt, từ khi có Chỉ thị 06/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các cấp uỷ, chính quyền và  Thủ trưởng các đơn vị liên quan trên toàn huyện đã xác định việc triển khai thực hiện có hiệu quả tinh thần Chỉ thị là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo đảm tình hình ANTT. Toàn huyện có 59 người có uy tín được bầu chọn 59/66 thôn, khối.

       Nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của đội ngũ NCUT trong đồng bào DTTS, thời gian qua, UBND huyện đã quan tâm chỉ đạo, đầu tư kinh phí và huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành trong công tác vận động, phát huy vai trò của NCUT. Các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội tại địa phương đã thường xuyên cung cấp thông tin cho NCUT; tổ chức đi thăm và tặng quà cho NCUT trong dịp Tết cổ truyền; động viên NCUT gặp khó khăn, góp phần tạo sự yên tâm và phấn khởi đối với NCUT để tiếp tục phát huy vai trò trong công tác vận động, tuyên truyền nhân dân.

       Từ sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, NCUT đã tích cực phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong trong công tác vận động, tuyên truyền nhân dân và con cháu trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tham gia tích cực vào phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, phát triển kinh tế - Xã hội, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. 

       - Trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở, đội ngũ NCUT cũng đóng vai trò quan trọng. Tại các đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, những NCUT đã có nhiều ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước; đóng góp thiết thực vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng ở địa phương; chủ động tham gia cùng cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nhất là công tác tổ chức tập hợp quần chúng, tham gia giám sát, quản lý các chương trình, chính sách của Nhà nước đầu tư trên địa bàn.

       - Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo: Họ là những người  đóng góp tích cực trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; họ là người gương mẫu đi đầu, tiên phong trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tăng sản lượng; thực hiện tốt công tác trồng rừng và nhận chăm sóc, bảo vệ rừng để phát triển kinh tế gia đình,... vận động nhân dân trong thôn, khối tham gia phát triển kinh tế; chịu khó nghiên cứu học hỏi, sáng tạo cách làm, xóa bỏ tập quán canh tác lạc hậu, chăn nuôi, trồng trọt, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra hàng hóa có giá trị kinh tế cao, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

       Tiêu biểu như cụ A Song Ba, thôn Lao đu xã Phước Xuân tích cực vận động bà con trong làng trồng cây hoa màu ngắn ngày có năng suất, giá trị kinh tế cao như sắn, bắp, đậu đen, chăn nuôi con vật nuôi có năng suất, chất lượng tốt..., tạo ra sản phẩm hàng hóa giúp nhiều hộ gia đình có thu nhập ổn định; cụ Hồ Văn Ngòi thôn 4b xã Phước Thành vận động bà con dãn dân, làm nhà, phát triển kinh tế, vườn rừng tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo.

          - Về lĩnh vực văn hóa - xã hội; vận động xây dựng Nông thôn mới: Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, người có uy tín đã tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào, nghiêm chỉnh chấp hành các qui định cụ thể trong qui ước, hương ước thôn bản, nên việc ma chay, cưới xin không còn tổ chức dài ngày; ăn, ở hợp vệ sinh,...xoá bỏ hủ tục lạc hậu, không sinh con thứ 3, vận động con em đi học đạt trên 99%, vận động con cháu trong nhà, dòng họ, trong thôn tiêm phòng (đặc biệt vận động nhân dân Thôn 8, xã Phước Lộc tiêm chủng bệnh Bạch hầu không để lây lang)...,vận động gìn giữ các phong tục tập quán, văn hoá cổ truyền của các dân tộc.

       Hầu hết gia đình người có uy tín đều đăng ký phấn đấu xây dựng gia đình có các con cháu không mắc các tệ nạn xã hội như: buôn bán, tàng trữ, sử dụng ma tuý; mê tín dị đoan; truyền đạo trái pháp luật. Năm 2015, tỷ lệ thôn, khối văn hóa đạt tỷ lệ khá cao 66% (44/66 thôn, khối) - tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 81% (1.066 hộ/5.360 hộ). Trong phong trào xây dựng Nông thôn mới: người có uy tín đã tích cực vận động bà con hiến trên 03 ha đất (giá trị trên 600 triệu đồng) để làm đường giao thông nông thôn, đường nội đồng..,

       - Trong công tác vận động nhân dân bảo đảm an ninh trật tự-xã hội: Người có uy tín luôn gương mẫu, đi đầu vận động quần chúng tham gia xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát hiện, tố giác tội phạm; hoà giải; trực tiếp tham gia giải quyết một số vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự ở cơ sở, đề cao, cảnh giác, không nghe và không tin lời kẻ xấu xúi giục, chống truyền đạo trái phép. Ngoài ra các vị cũng sẵn sàng chia sẻ với bà con những gì mình biết, mình hiểu từ đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền, động viên, khích lệ bà con chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Điển hình như già làng, người uy tín cụ Hồ Văn Miên - Thôn 1, xã Phước Chánh, bà Đinh Thị Y Vinh, Khối 1 thị trấn Khâm Đức.

       Với kết quả đã đạt được, chúng ta có thể khẳng định vai trò của NCUT trong đồng bào DTTS đã tạo được những “cầu nối” rất quan trọng giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với người dân địa phương. Những việc làm của người có uy tín ở cơ sở đã trở thành những hình ảnh đẹp, những tấm gương sáng “Người tốt, việc tốt” cho mọi người học tập, noi theo. Những đóng góp của các cụ người có uy tín  trên địa bàn huyện góp phần quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện; kinh tế không ngừng tăng trưởng, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống người dân được cải thiện, nâng lên rõ nét, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm bình quân giảm bình quân 5%/ năm.

       Để kịp thời động viên và ghi nhận những thành tích đóng góp của đội ngũ người có uy tín trên địa bàn huyện trong những năm qua, UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 12 vị và đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 02 vị.

                                                                                Phan Châu Sơn – Văn phòng HĐND-UBND huyện 

Tin liên quan