Dồn sức xây dựng nông thôn mới tránh nợ đọng các công trình xây dựng cơ bản

Càng hoàn thành nhiều tiêu chí mà trung ương đề ra thì nợ đọng xây dựng cơ bản các công trình thuộc nguồn vốn đầu tư của chương trình xây dựng nông thôn mới lại càng lớn.

Đó là một thực tế đang diễn ra ở nhiều xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới trên cả nước. Mà nguyên nhân chủ yếu được đưa ra là do các địa phương đã sử dụng nguồn vốn tạm thời để triển khai xây dựng các công trình cơ bản trong nông thôn mới khi chưa có ngân sách Trung ương.
Đây là một vấn đề hết sức lưu ý vì hiện nay tại huyện ta tình trạng nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới cũng không thiếu. Để tránh mắc phải vết xe đổ này, các địa phương cần khẩn trương hoàn thiện các đề án quy hoạch, bám sát điều kiện cụ thể của địa phương, phải xác định được những khó khăn, thuận lợi, nguy cơ thách thức và những cơ hội của địa phương khi thực hiện chương trình, từ đó có những bước đi thích hợp, không nóng vội, chạy theo thành tích.  Không quá tập trung vào các tiêu chí xây dựng cơ bản, chỉ thực hiện khi cân đối được nguồn lực. Ưu tiên thực hiện các biện pháp nâng cao thu nhập cho người dân, đây là nội dung quan trọng xuyên suốt quá trình thực hiện chương trình, là tiền đề, là chỗ dựa để triển khai các nội dung, tiêu chí khác của chương trình. Trên cơ sở đó, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân chung tay xây dựng NTM, hiến đất mở đường, góp công, góp tiền xây dựng nhà văn hóa, giao thông thôn, xóm... Việc huy động sức dân phải minh bạch, rõ ràng hợp tình, hợp lý được sự đồng thuận của người dân, tuyệt đối không ép buộc. Ngoài ra cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới, tránh tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài hoặc đánh giá sơ sài khi xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới dẫn đến hạ thấp chất lượng các tiêu chí.      Thanh Thúy

Tin liên quan