Hội thảo khoa học lần 2 về đề tài lịch sử LLVT

  Sáng ngày 28 tháng 11, huyện ủy Phước Sơn đã mở hội thảo khoa học lần 2 về đề tài lịch sử LLVT huyện giai đoạn 1945 – 2010.

          Phát biểu khai mạc đồng chí Nguyễn Văn Thịnh - Phó bí thư huyện ủy khẳng định đây là lần hội thảo có ý nghĩa quan trọng kết quả của hội thảo lần này sẽ là tiền đề cho hội thảo lần 3 quyết định cho ra đời sách.

Theo đó, ngoài việc tiếp thu chỉnh sửa các ý kiến góp ý của các nhân chứng lịch sử đã từng công tác trong LLVT huyện, đại diện các ngành khoa học của ban tuyên giáo, bộ chỉ huy quân sự tỉnh tại hội thảo lần I, lần này các đại biểu tham gia tập trung đóng góp nhiều ý kiến làm cho dự thảo biên soạn lịch sử LLVT huyện được cô đọng, rõ nét và đảm bảo nội dung mang tính lịch sử và tính chính xác cao.                                                                   Hồng Năm

Tin liên quan