TẬP HUẤN NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DU LỊCH

   
     Ngày 1/8, tại thành phố Tam Kỳ,  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường du lịch. Tham dự lớp tấp huấn có hơn 50 học viên là cán bộ phụ trách du lịch của các phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thành phố, các Ban quản lý du lịch cộng đồng và những người lao động trong doanh nghiệp du lịch. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được truyền đạt một số nội dung như: biến đổi khí hậu; Các vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu; vai trò ý nghĩa của công tác bảo vệ môi trường; Định hướng và giải pháp, mối quan hệ giữa bảo vệ môi trường du lịch; Du lịch bền vững là phương tiện xóa đói giảm nghèo cho cộng đồng...

Sau lớp tập huấn, các học viên sẽ là những tuyên truyền viên làm cầu nối để vận động mọi người dân thực hiện tốt công tác nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường du lịch và phát triển du lịch cộng đồng bền vững.

                                                                                                                             THẢO NGUYÊN

Tin liên quan