Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị huyện Phước Sơn

ĐỘI KIỂM TRA QUY TẮC ĐÔ THỊ HUYỆN PHƯỚC SƠN

 

                Giới thiệu chung:

        Đội kiểm tra quy tắc đô thị huyện Phước Sơn

        Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam.

        ĐT: 0510 3 681 177

        Fax: 0510 3 681 177

        Email:

                Tổ chức, bộ máy:

        1. Ông Trần Thanh Tân - Trưởng phòng KT&HT; Đội trưởng kiêm nhiệm

        Điện thoại: 05103 881420

        2. Ông Nguyễn Văn Thanh - Đội phó chuyên trách

        Điện thoại: 05103 681 177

        3. Ông Đinh Văn Cảnh - Nhân viên

        4. Ông Nguyễn Như Tâm - Nhân viên

                Chức năng nhiệm vụ:

        Đội kiểm tra quy tắc đô thị huyện Phước Sơn là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Phước Sơn, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có trụ sở làm việc tại UBND huyện và được mở tài khoản để giao dịch theo quy định của Nhà nước; có chức năng tham mưu giúp UBND huyện kiểm tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về quản lý đô thị theo phân cấp và đề nghị Chủ tịch UBND huyện xử lý hoặc trình cấp trên xử lý đối với những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của nhà nước về: Kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở, công sở, môi trường, vệ sinh đô thị và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị trấn Khâm Đức và các thị tứ, thị trấn được hình thành trong tương lai.

 

 

 

 

Tin liên quan