Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Phước Sơn

Phòng Kinh tế và Hạ tầng chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và công tác chuyên môn của Uỷ ban nhân dân huyện Phước Sơn, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Quảng Nam.

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN PHƯỚC SƠN

 

                Giới thiệu chung:

        Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phước Sơn

        Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam.

        ĐT: 0510 3 881 420; 0510 3 681 022

        Fax: 0510 3 881 420

        Email: kthtphuocson@gmail.com

                Tổ chức, bộ máy:

        1. Ông Trần Thanh Tân, KS Xây dựng - Trưởng phòng

        Điện thoại: 05103 881 420

        2. Ông Huỳnh Anh Sơn, CN Kinh tế - Phó Trưởng phòng

        Điện thoại: 05103 681 022

        3. Bà Nguyễn Thị Bích Lợi, KS Điện - Chuyên viên

        4. Ông Cao Tiến Tân, CN Kinh tế - Chuyên viên

        5. Ông Lưu Huyền Đức, KS Xây dựng - Chuyên viên

        6. Ông Vũ Thế Hiệp, KS Xây dựng - Chuyên viên

        7. Bà Nguyễn Thị Bích Hường, CN Kinh tế - Chuyên viên

                Chức năng nhiệm vụ:

        Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phước Sơn là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Phước Sơn. Có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp; Tiểu thủ công nghiệp; Thương mại; Xây dựng; Phát triển đô thị; Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng; Vật liệu xây dựng; Nhà ở và công sở; Hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); Giao thông; Khoa học và công nghệ; Cơ quan thường trực của Ban An toàn giao thông huyện Phước Sơn.        

        

 

 

 

 

 

Tin liên quan