UBND huyện quyết định phê duyệt thuyết minh dự án chuyển giao công nghệ

        Ông Huỳnh Anh Sơn – Phó phòng Kinh tế Hạ tầng huyện cho biết: Đến nay, qua 3 tháng triển khai lập dự án chuyển giao công nghệ thiết bị máy sấy phục vụ bảo quản nông sản đã được Hội đồng khoa học huyện thông qua, được UBND huyện quyết định phê duyệt thuyết minh dự án và sẽ tiến hành lắp đặt thiết bị trong vài ngày tới.

        Đây là dự án được triển khai làm thí điểm tại 2 xã điểm Nông thôn mới là Phước Năng và Phước Chánh. Tổng vốn đầu tư là 199 triệu đồng. Loại máy sấy được thiết kế phù hợp với khả năng tiếp cận công nghệ của người dân, dễ vận hành, khi đi vào hoạt động, sẽ giúp cho người dân sấy khô, bảo quản nông sản khi điều kiện thời tiết không thuân lợi, giúp người dân giảm thiểu rủi ro, thất thoát sau thu hoạch, tăng giá trị, chất lượng nông sản, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần vào công cuộc xây dựng Nông thôn mới của các xã.                                                                                        

                                                                                                                                            Trọng Ý

Tin liên quan