125 tổ Tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn huyện

        Thông qua kênh ủy thác với 4 tổ chức, đoàn thể là Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội người cao tuổi và Đoàn Thanh niên, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã xây dựng được 125 tổ Tiết kiệm và Vay vốn và đang hoạt động hiệu quả với gần 5000 hội viên tham gia. Với mục đích tập hợp các hộ nghèo, đối tượng chính sách có nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống, cùng tương trợ lẫn nhau trong sản xuất và sinh hoạt, giúp đỡ nhau từng bước có thói quen dành tiền tiết kiệm để tạo lập nguồn vốn tự có, làm quen với hoạt động tín dụng và tài chính, các tổ Tiết kiệm và vay vốn đã tạo điều kiện hơn 4000 hộ được vay vốn, gửi tiết kiệm và giúp cho 197 hộ ở huyện ta thoát nghèo.

        Việc thực hiện ủy thác đối với các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn là kênh quan trọng để đưa nguồn vốn của NHCSXH đến với người nghèo, đối tượng chính sách nhằm từng bước thực hiện xã hội hóa hoạt động tín dụng vì người nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo nhanh bền vững của huyện ta.                                                   

                                                                                                                                Mỹ Loan

Tin liên quan