Phòng giáo dục và đào tạo huyện tổ chức thi giáo viên giỏi bậc tiểu học

        Trong tháng 02/2012, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức hội thi giáo viên giỏi bậc tiểu học. 37 giáo viên các đơn vị trường tiểu học vùng thấp, vùng trung và vùng cao đã tham gia với 4 phần thi gồm: thi lý thuyết, báo cáo nội dung sáng kiến khoa học, hồ sơ sổ sách và tham gia một tiết giảng trên lớp. Ông Lê Văn Hà – Trưởng Phòng giáo dục và đào tạo huyện cho biết: cuộc thi được tổ chức 2 năm một lần với mục đích nâng cao kỹ năng giảng dạy của giáo viên đồng thời tìm ra những sáng kiến kinh nghiệm hay phục vụ cho công tác giảng dạy và đây là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại giáo viên giỏi cuối năm của ngành giáo dục huyện.

                                                                                                                                                Mỹ Loan

Tin liên quan