Hội nghị giao chỉ tiêu ngân sách năm 2012

         Sáng ngày 26/12, Chủ tịch UBND huyện Phạm Thế Quyền đã chủ trì hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012. Thủ trưởng, kế toán các đơn vị, địa phương tham dự. Hội nghị đã phổ biến những quy định về một số chủ trương, biện pháp quản lý, điều hành dự toán ngân sách năm 2012 theo Quyết định số 1612 của CT UBND huyện. Theo đó, việc phân bổ điều hành dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012 được tiến hành công khai theo quy định hiện hành. Đẩy mạnh nguồn thu ngân sách nhà nước, kịp thời quản lý huy động các nguồn thu phát sinh và các khoản nợ đọng thuế. Chú trọng giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản, hạn chế tối đa việc chuyển nguồn ngân sách từ năm này qua năm khác. Yêu cầu các ngành, địa phương chủ động thực hiện đầy đủ đúng quy định để đảm bảo nguồn thu, CT UBND Phạm Thế Quyền yêu cầu lãnh đạo các ngành, các địa phương phối hợp tổ chức thực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu thu, chi ngân sách năm 2012.

                                                                                                                                                        Tuấn Minh

Tin liên quan