Năm 2011, doanh thu đạt 40 triệu USD

        Năm 2011, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng bằng sự nỗ lực và phấn đấu, Công ty TNHH Vàng Phước Sơn vẫn hoạt động ổn định, hoàn thành kế hoạch được giao, các chỉ tiêu về doanh thu, nộp ngân sách, tỷ suất lợi nhuận đều vượt kế hoạch. Cụ thể, đến trung tuần tháng 12 doanh thu của Công ty đạt 40 triệu USD tương đương 800 tỷ đồng tiền VN, nộp ngân sách 168,3 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận đạt 9,5 triệu USD gần 200 tỷ đồng. Theo Ông Lê Minh Kha, Tổng giám đốc, năm 2012 Công ty phấn đấu nâng tổng doanh thu lên đến 100 triệu USD và tiếp tục triển khai đầu tư thăm dò trên tích 4.200ha được cấp phép./.

                                                                                                                Tuấn Minh ( Đài Phước Sơn )

Tin liên quan