Phước Sơn triển khai kế hoạch tổ chức tọa đàm phát triển du lịch

Thực hiện Nghị quyết 08, của Tỉnh ủy Quảng Nam về phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

UBND huyện vừa tổ chức họp bàn xây dựng kế hoạch quảng bá tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn huyện. CT. UBND huyện chủ trì cuộc họp, Bí thư huyện ủy Phạm Thế Quyền, dự và phát biểu chỉ đạo.