Truyền thông và tặng quà “ Dự án giáo dục sức khỏe sinh sản cho trẻ vị thành niên cho trẻ em nữ”

Tháng 10/2020, Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam - Chương trình vùng huyện Phước Sơn tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe sinh sản cho 1923 trẻ em nữ vị thành niên từ 10-18 tuổi, tặng 35058 gói Băng vệ sinh (hàng viện trợ từ Công ty Procter & Gambler) tại địa bàn 8 xã: Thị trấn Khâm Đức, Phước Đức, Phước Năng, Phước Mỹ, Phước Xuân, Phước Hòa, Phước Hiệp.

Tháng 10/2020, Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam - Chương trình vùng huyện Phước Sơn tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe sinh sản cho 1923 trẻ em nữ vị thành niên từ 10-18 tuổi, tặng 35058 gói Băng vệ sinh (hàng viện trợ từ Công ty Procter & Gambler) tại địa bàn 8 xã: Thị trấn Khâm Đức, Phước Đức, Phước Năng, Phước Mỹ, Phước Xuân, Phước Hòa, Phước Hiệp.

Ảnh: Truyền thông và tặng quà băng vệ sinh tại xã Phước Mỹ

Ảnh: Truyền thông và tặng quà băng vệ sinh tại xã Phước Năng

Mục tiêu của dự án nhằm cung cấp những kiến thức, kỹ năng về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên như: tình yêu, tình bạn, xâm hại tình dục, kiến thức phòng tránh các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, HIV/AIDS. Qua đó, tuyên truyền, tư vấn, can thiệp nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe trẻ em nữ vị thành niên cả về thể chất và tinh thần, hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ có hại cho sức khỏe của vị thành niên như có thai ngoài ý muốn, mang thai sớm, phá thai không an toàn.

Ảnh: Truyền thông, phát tờ rơi và hướng dẫn trẻ sử dụng băng vệ sinh

Thực hiện truyền thông và tặng quà “ Dự án giáo dục sức khỏe sinh sản cho trẻ vị thành niên cho trẻ em nữ”  còn tạo cơ hội cho trẻ em nữ vị thành niên giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm, tiếp cận và nâng cao kiến thức cho các em. Tăng cường tính chủ động, góp phần giáo dục toàn diện cho trẻ.

 

Chương trình vùng huyện Phước Sơn

Tin liên quan