Cuộc thi “Viết về gương tập thể, cá nhân điển hình làm theo lời Bác” và Hội thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề - SÁNG MÃI TÊN NGƯỜI”

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Huyện ủy Phước Sơn ban hành Kế hoạch số 73-KH/HU ngày 12/11/2018 về tổ chức Cuộc thi “Viết về gương tập thể, cá nhân điển hình làm theo lời Bác” và Hội thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề - SÁNG MÃI TÊN NGƯỜI”. Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân huyện nhà trong việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Cuộc thi đã có sự tham gia của 52 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện. Thông qua Cuội thi đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, qua đó đã tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia Cuộc thi đầy hào hứng và sôi nổi từ cấp cơ sở đến cấp huyện. Cuộc thi đã phát hiện các cá nhân, tập thể với những công việc gần gũi, thiết thực, đồng thời giúp người dự thi có cái nhìn sâu sắc, toàn diện về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh. Thành công lớn nhất của cuộc thi là góp phần làm lan tỏa, nhân rộng những tấm gương tiêu biểu trong xã hội, lấy cái tốt đẩy lùi cái xấu, qua đó tác động tích cực đến nhận thức, tình cảm của nhiều tầng lớp trong xã hội.

Ban Thường vụ Huyện ủy Phước Sơn quyết định trao 37 giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt kết quả cao tại Cuộc thi lần này. Giải nhất Cuộc thi viết thuộc về tác phẩm “Ông ngoại từ thiện” của Chi bộ Trung tâm VH-TT và TT-TH huyện; Giải nhất Hội thi kể chuyện thuộc về Thí sinh Nguyễn Thị Hồng Tuyền thuộc Đảng bộ xã Phước Hiệp với câu chuyện “Những câu chuyện cảm động trong 2 lần Bác về thăm quê”; Giải nhất Văn nghệ thuộc về Đảng ủy Công an huyện./.

 

Tác giả: Hoàng Đình Ba

Tin liên quan