Giao ban khối kinh tế

Sáng ngày 26/2, đồng chí Hồ Quang Hường-Phó chủ tịch UBND huyện đã chủ trì buổi giao ban với các ngành khối kinh tế.

Sáng ngày 26/2, đồng chí Hồ Quang Hường-Phó chủ tịch UBND huyện đã chủ trì buổi giao ban với các ngành khối kinh tế.

Ảnh: Đồng chí Hồ Quang Hường-PCT UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi giao ban

Sau khi nắm bắt tình hình triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các ngành trong khối kinh tế trước, trong và sau tết nguyên đán, đồng chí Hồ Quang Hường ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các ngành đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện để khắc phục những khó khăn, tồn tại và đưa ra những định hướng cần thực hiện trong thời gian còn lại của năm 2016. Những nhiệm vụ đó là: đẩy mạnh khai hoang phục hóa diện tích lúa nước phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, phấn đấu đạt diện tích, năng suất và sản lượng cây trồng theo kế hoạch; thực hiện việc kiểm kê, bóc tách các diện tích rừng, giao khoán quản lý bảo vệ rừng; cũng cố lại ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, xây dựng quy chế hoạt động của các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, làm tốt công tác xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo; đẩy mạnh các hoạt động thu chi ngân sách; hoàn tất các thủ tục, hồ sơ thi công các công trình xây dựng cơ bản thi công trong năm….Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Quang Hường các ngành trong khối kinh tế bắt tay vào triển khai các nhiệm vụ theo đúng chuyên môn để hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016

                                                                                                                   Thanh Thúy

 

Tin liên quan