Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm, thời điểm 01/7/2020

Thực hiện Phương án Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 theo Quyết định số 1695/QĐ-TCTK ngày 31/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và Kế hoạch số 195/KH-CTK ngày 11/5/2020 của Cục Thống kê Quảng Nam về việc triển khai Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020

Thực hiện Phương án Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 theo Quyết định số 1695/QĐ-TCTK ngày 31/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và Kế hoạch số 195/KH-CTK ngày 11/5/2020 của Cục Thống kê Quảng Nam về việc triển khai Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020

(Toàn cảnh Hội nghị)

Ngày 24 và 25 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường Liên đoàn lao động huyện Phước Sơn, Chi cục thống kê huyện Phước Sơn tổ chức lớp tập huấn Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020, với sự tham gia của gần 25 đ/c gồm giám sát viên cấp tỉnh, huyện và các điều tra viên cấp xã, thị trấn.

Lớp tập huấn đã triển khai đến học viên các nội dung của kế hoạch và mục đích ý nghĩa cuộc điều tra; Hướng dẫn, giải thích cho điều tra viên các nội dung trong phiếu; Hướng dẫn sử dụng máy trong việc thu thập thông tin tại hộ; Giải đáp kịp thời các vướng mắc và phát sinh cụ thể tại địa bàn.

Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 bắt đầu từ thời điểm ngày 01/7/2020 thu thập thông tin cơ bản về nông thôn và sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (gọi tắt là nông nghiệp) nhằm đáp ứng các mục tiêu sau:

- Tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phân tích và dự báo tình hình phát triển nông thôn và sản xuất nông nghiệp trong cả nước và từng địa phương;

- Đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển nông thôn, nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025; phục vụ giám sát các mục tiêu phát triển bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam và thực hiện so sánh quốc tế;

- Cung cấp thông tin thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu về nông thôn, nông nghiệp; xây dựng dàn chọn mẫu cho một số cuộc điều tra trong lĩnh vực thống kê và các yêu cầu thống kê khác.

Cuộc điều tra thu thập thông tin diễn ra trong 15 ngày, bắt đầu từ ngày 01/7/2020 kết thúc ngày 15/7/2020 trên thiết bị di động (CAPI) và trực tuyến trên trang Web điện tử.

 Chi cục thống kê huyện Phước Sơn đã và đang chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để cuộc điều tra diễn ra thành công trên địa bàn huyện.

 

                                                                                                     Võ Thị Sen - CCTK Phước Sơn

 

 

Tin liên quan