Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 14 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
39/NQ-HĐND 16/12/2021 Đang có hiệu lực
43/NQ-HĐND 16/12/2021 Đang có hiệu lực
41/NQ-HĐND 16/12/2021 Đang có hiệu lực
42/NQ-HĐND 16/12/2021 Đang có hiệu lực
40/NQ-HĐND 16/12/2021 Đang có hiệu lực
37/NQ-HĐND 09/11/2021 Đang có hiệu lực
38/NQ-HĐND 09/11/2021 Đang có hiệu lực
19/NQ-HĐND 17/06/2021 Đang có hiệu lực
13/NQ-HĐND 17/06/2021 Đang có hiệu lực
14/NQ-HĐND 17/06/2021 Đang có hiệu lực
18/NQ-HĐND 17/06/2021 Đang có hiệu lực
16/NQ-HĐND 17/06/2021 Đang có hiệu lực
12/NQ-HĐND 17/06/2021 Đang có hiệu lực
49/NQ-HĐND 07/12/2017 Đang có hiệu lực