TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
21 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 20-26/11/2023 20/11/2023 26/11/2023 Xem chi tiết
22 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 23/10 den 29/10/2023 13/11/2023 19/11/2023 Xem chi tiết
23 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ 06/11 đến 12/11/2023 06/11/2023 12/11/2023 Xem chi tiết
24 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 23/10 den 29/10/2023 30/10/2023 05/11/2023 Xem chi tiết
25 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 23/10 den 29/10/2023 23/10/2023 29/10/2023 Xem chi tiết
26 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 9/10 den 15/10/2023 16/10/2023 22/10/2023 Xem chi tiết
27 ịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 9/10 den 15/10/2023 09/10/2023 15/10/2023 Xem chi tiết
28 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 2/10 den 8/10/2023 02/10/2023 08/10/2023 Xem chi tiết
29 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 25.9-01.10.2023 25/09/2023 01/10/2023 Xem chi tiết
30 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 18.9 đến ngày 24.9.2023 18/09/2023 24/09/2023 Xem chi tiết
31 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 04.9 đến ngày 10.9.2023 11/09/2023 17/09/2023 Xem chi tiết
32 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 04.9 đến ngày 10.9.2023 04/09/2023 10/09/2023 Xem chi tiết
33 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 284/8-03/9/2023 28/08/2023 03/09/2023 Xem chi tiết
34 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 14/8-20/8/2023 14/08/2023 20/08/2023 Xem chi tiết
35 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 7/8-13/8/2023 07/08/2023 13/08/2023 Xem chi tiết
36 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 31/7-06/8/2023 31/07/2023 06/08/2023 Xem chi tiết
37 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 24-30/7/2023 24/07/2023 30/07/2023 Xem chi tiết
38 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 17-23/7/2023 17/07/2023 23/07/2023 Xem chi tiết
39 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 10-16/7/2023 10/07/2023 16/07/2023 Xem chi tiết
40 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 03-9/7/2023 03/07/2023 09/07/2023 Xem chi tiết