TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
1 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 23/5-27/5/2022 23/05/2022 27/05/2022 Xem chi tiết
2 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 16/5-20/5/2022 16/05/2022 20/05/2022 Xem chi tiết
3 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 9/5-13/5/2022 09/05/2022 13/05/2022 Xem chi tiết
4 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 02/5-06/5/2022 02/05/2022 06/05/2022 Xem chi tiết
5 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 25/4-29/4/2022 25/04/2022 27/04/2022 Xem chi tiết
6 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 18/4-22/4/2022 25/04/2022 29/04/2022 Xem chi tiết
7 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 18/4-22/4/2022 18/04/2022 22/04/2022 Xem chi tiết
8 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 11/4-15/4/2022 11/04/2022 15/04/2022 Xem chi tiết
9 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 04/4-08/4/2022 04/04/2022 08/04/2022 Xem chi tiết
10 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 28/3-01/4/2022 28/03/2022 01/04/2022 Xem chi tiết
11 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 21/3-27/3/2022 21/03/2022 27/03/2022 Xem chi tiết
12 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 14/3-18/3/2022 14/03/2022 18/03/2022 Xem chi tiết
13 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 07/3-11/3/2022 07/03/2022 11/03/2022 Xem chi tiết
14 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 28/2-04/3/2022 28/02/2022 04/03/2022 Xem chi tiết
15 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 21/2-25/2/2022 21/02/2022 25/02/2022 Xem chi tiết
16 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 14/2-18/2/2022 14/02/2022 18/02/2022 Xem chi tiết
17 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện 07/02/2022 11/02/2022 Xem chi tiết
18 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện 17/01/2022 21/01/2022 Xem chi tiết
19 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 24-28/01/2022 24/01/2022 28/01/2022 Xem chi tiết
20 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện 10/01/2022 16/01/2022 Xem chi tiết