TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
1 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 27/3-02/4/2023 27/03/2023 02/04/2023 Xem chi tiết
2 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 13.3-19.3.2023 20/03/2023 26/03/2023 Xem chi tiết
3 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 13.3-19.3.2023 13/03/2023 19/03/2023 Xem chi tiết
4 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 6.3-12.3.2023 06/03/2023 12/03/2023 Xem chi tiết
5 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 27.2-05.3.2023 27/02/2023 05/03/2023 Xem chi tiết
6 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 20-26.02.2023 20/02/2023 26/02/2023 Xem chi tiết
7 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 13-19.02.2023 13/02/2023 19/02/2023 Xem chi tiết
8 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 6-12.02.2023 06/02/2023 12/02/2023 Xem chi tiết
9 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 30.01-5.02.2023 30/01/2023 05/02/2023 Xem chi tiết
10 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 16-22.1.2023 16/01/2023 22/01/2023 Xem chi tiết
11 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 09.1-15.1.2023 09/01/2023 15/01/2023 Xem chi tiết
12 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 03.1-08.1.2023 03/01/2023 08/01/2023 Xem chi tiết
13 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 19-25/12/2022 19/12/2022 25/12/2022 Xem chi tiết
14 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 12-18/12/2022 12/12/2022 18/12/2022 Xem chi tiết
15 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 05-11/12/2022 05/12/2022 11/12/2022 Xem chi tiết
16 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 28/11-04/12/2022 28/11/2022 04/12/2022 Xem chi tiết
17 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 21-27/11/2022 21/11/2022 27/11/2022 Xem chi tiết
18 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 14/11-20/11/2022 14/11/2022 20/11/2022 Xem chi tiết
19 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 07/11-13/11/2022 07/11/2022 13/11/2022 Xem chi tiết
20 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 31/10-06/11/2022 31/10/2022 06/11/2022 Xem chi tiết