TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
1 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 17/6-21/6/2024 17/06/2024 21/06/2024 Xem chi tiết
2 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 10/6-16/6/2024 10/06/2024 14/06/2024 Xem chi tiết
3 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 03/6-7/6/2024 03/06/2024 07/06/2024 Xem chi tiết
4 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 27/5 đến ngày 31/5/2024 27/05/2024 31/05/2024 Xem chi tiết
5 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 20-25/5/2024 20/05/2024 25/05/2024 Xem chi tiết
6 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 13-19/5/2024 13/05/2024 19/05/2024 Xem chi tiết
7 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 06-10/5/2024 06/05/2024 10/05/2024 Xem chi tiết
8 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 29.4-04.5.2024 29/04/2024 04/05/2024 Xem chi tiết
9 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 22.4-26.4.2024 22/04/2024 26/04/2024 Xem chi tiết
10 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 15.4-19.4.2024 15/04/2024 19/04/2024 Xem chi tiết
11 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 8.4-12.4.2024 08/04/2024 12/04/2024 Xem chi tiết
12 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 01.4-05.4.2024 01/04/2024 05/04/2024 Xem chi tiết
13 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 25.3-29.3.2024 25/03/2024 29/03/2024 Xem chi tiết
14 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 18.3-24.3.2024 18/03/2024 24/03/2024 Xem chi tiết
15 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 11.3-16.3.2024 11/03/2024 16/03/2024 Xem chi tiết
16 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 04.3-8.3.2024 04/03/2024 08/03/2024 Xem chi tiết
17 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 26/2-01/3/2024 26/02/2024 01/03/2024 Xem chi tiết
18 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 19/2-25/02/20242024 19/02/2024 25/02/2024 Xem chi tiết
19 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 05.2-11/02/2024 05/02/2024 11/02/2024 Xem chi tiết
20 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 29/1-02/02/2024 29/01/2024 02/02/2024 Xem chi tiết