TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
1 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 18.9 đến ngày 24.9.2023 18/09/2023 24/09/2023 Xem chi tiết
2 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 04.9 đến ngày 10.9.2023 11/09/2023 17/09/2023 Xem chi tiết
3 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 04.9 đến ngày 10.9.2023 04/09/2023 10/09/2023 Xem chi tiết
4 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 284/8-03/9/2023 28/08/2023 03/09/2023 Xem chi tiết
5 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 14/8-20/8/2023 14/08/2023 20/08/2023 Xem chi tiết
6 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 7/8-13/8/2023 07/08/2023 13/08/2023 Xem chi tiết
7 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 31/7-06/8/2023 31/07/2023 06/08/2023 Xem chi tiết
8 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 24-30/7/2023 24/07/2023 30/07/2023 Xem chi tiết
9 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 17-23/7/2023 17/07/2023 23/07/2023 Xem chi tiết
10 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 10-16/7/2023 10/07/2023 16/07/2023 Xem chi tiết
11 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 03-9/7/2023 03/07/2023 09/07/2023 Xem chi tiết
12 Lịch công tác Thường trực HĐND - UBND huyện từ ngày 26/6-02/7/.2023 26/06/2023 02/07/2023 Xem chi tiết
13 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 19/6-25/6/.2023 19/06/2023 25/06/2023 Xem chi tiết
14 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 12/6-16/6/.2023 12/06/2023 16/06/2023 Xem chi tiết
15 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 05/6-11/6/.2023 05/06/2023 11/06/2023 Xem chi tiết
16 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 29/5-04/6/.2023 29/05/2023 04/06/2023 Xem chi tiết
17 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 22-28/5/.2023 22/05/2023 28/05/2023 Xem chi tiết
18 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 8-14/5/.2023 15/05/2023 21/05/2023 Xem chi tiết
19 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 8-14/5/.2023 08/05/2023 14/05/2023 Xem chi tiết
20 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 24-30/4/.2023 24/04/2023 30/04/2023 Xem chi tiết