TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
1 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 05-11/12/2022 05/12/2022 11/12/2022 Xem chi tiết
2 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 28/11-04/12/2022 28/11/2022 04/12/2022 Xem chi tiết
3 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 21-27/11/2022 21/11/2022 27/11/2022 Xem chi tiết
4 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 14/11-20/11/2022 14/11/2022 20/11/2022 Xem chi tiết
5 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 07/11-13/11/2022 07/11/2022 13/11/2022 Xem chi tiết
6 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 31/10-06/11/2022 31/10/2022 06/11/2022 Xem chi tiết
7 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày24/10-30/10/2022 24/10/2022 30/10/2022 Xem chi tiết
8 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày17/10-23/10/2022 17/10/2022 23/10/2022 Xem chi tiết
9 lịch công tác từ ngày 10/10 đến ngày 16/10/2022 10/10/2022 16/10/2022 Xem chi tiết
10 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 10/10-16/10/2022 10/10/2022 16/10/2022 Xem chi tiết
11 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 10/10-16/10/2022 10/10/2022 16/10/2022 Xem chi tiết
12 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 03/10-09/10/2022 03/10/2022 09/10/2022 Xem chi tiết
13 Lich cong tac cua Thuong truc HĐND-UBND huyen tu ngay 19/9-25/9/2022 19/09/2022 25/09/2022 Xem chi tiết
14 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 05/9-11/9/2022 05/09/2022 11/09/2022 Xem chi tiết
15 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 12/9-18/9/2022 12/09/2022 18/09/2022 Xem chi tiết
16 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 29/8-04/9/2022 29/08/2022 04/09/2022 Xem chi tiết
17 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 22/8-28/8/2022 22/08/2022 28/08/2022 Xem chi tiết
18 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày15/8-21/8/2022 15/08/2022 21/08/2022 Xem chi tiết
19 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày08/8-14/8/2022 08/08/2022 14/08/2022 Xem chi tiết
20 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày01/8-7/8/2022 01/08/2022 07/08/2022 Xem chi tiết