Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
61 Hồ Công Điểm
Ông Hồ Công Điểm

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

62 Đỗ Hoài Xoan
Ông Đỗ Hoài Xoan

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

63 Lê Văn Long
Ông Lê Văn Long

Chức vụ: Đội trưởng

64 Hà Thị Kiều Duyên
Bà Hà Thị Kiều Duyên

Chức vụ: Phó đội trưởng

65 Nguyễn Thị Hồng
Bà Nguyễn Thị Hồng

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN huyện

66 Vũ Đình Cuối
Ông Vũ Đình Cuối

Chức vụ: Chủ tịch Hội nông dân huyện

67 Nguyễn Thế Thọ
Ông Nguyễn Thế Thọ

Chức vụ: Trưởng phòng

68 Hồ Văn Kiên
Ông Hồ Văn Kiên

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

69 Hồ Thị Thái Châu
Bà Hồ Thị Thái Châu

Chức vụ: Chuyên viên

70 Đinh Thị Quang Thu
Bà Đinh Thị Quang Thu

Chức vụ: Chuyên viên

71 Hà Huy Pháp
Ông Hà Huy Pháp

Chức vụ: Trưởng phòng

72 Hồ Thị Mỹ Lệ
Bà Hồ Thị Mỹ Lệ

Chức vụ: Chuyên viên

73 Nguyễn Minh Tuấn
Ông Nguyễn Minh Tuấn

Chức vụ: Chuyên viên

74 Đinh Thị Ngọc Ánh
Bà Đinh Thị Ngọc Ánh

Chức vụ: Đội trưởng

75 Nguyễn Thị Hồng
Bà Nguyễn Thị Hồng

Chức vụ: Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện

76 Phạm Thị Lượng
Bà Phạm Thị Lượng

Chức vụ: Phó trưởng ban dân vận Huyện ủy

77 Lê Văn Hà
Ông Lê Văn Hà

Chức vụ: Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

78 Đặng Thị Hiền
Bà Đặng Thị Hiền

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

79 Lê Tiến Vũ
Ông Lê Tiến Vũ

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

80 Trần Thanh Hải
Ông Trần Thanh Hải

Chức vụ: Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy