Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Hồ Văn  Riếp
Ông Hồ Văn Riếp

Chức vụ: CB Kế hoạch - Giao thông - Thủy lợi - Nông lâm, nghiệp

2 Trần Thượng Chí
Ông Trần Thượng Chí

Chức vụ: Kế toán

3 Hồ Văn Sao
Ông Hồ Văn Sao

Chức vụ: Văn thư - Thủ quỷ

4 Hồ Thị Hà
Bà Hồ Thị Hà

Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã

5 Hồ Văn Thoại
Ông Hồ Văn Thoại

Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã

6 Vũ Quang Hạ
Ông Vũ Quang Hạ

Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội

7 Hồ Văn Hạch
Ông Hồ Văn Hạch

Chức vụ: Công chức Văn Hóa - Xã hội

8 Hồ Văn  Cớt
Ông Hồ Văn Cớt

Chức vụ: Chỉ huy trưởng Quân sự xã

9 Hồ Văn Khờ
Ông Hồ Văn Khờ

Chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã

10 Trần Hữu Thuấn
Ông Trần Hữu Thuấn

Chức vụ: Chi cục Trưởng

11 Hồ Thị Hè
Bà Hồ Thị Hè

Chức vụ: Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường

12 Nguyễn Anh Chiến
Ông Nguyễn Anh Chiến

Chức vụ: Trưởng Công an xã

13 Đinh Mạnh Vỹ
Ông Đinh Mạnh Vỹ

Chức vụ: Phó Trưởng Công an xã

14 A Thừa
Ông A Thừa

Chức vụ: Công an viên

15 Đinh Văn Quảng
Ông Đinh Văn Quảng

Chức vụ: Công an viên

16 Trần Hồng Quân
Ông Trần Hồng Quân

Chức vụ: Giám đốc

17 Hồ Văn Biển
Ông Hồ Văn Biển

Chức vụ: Phó giám đốc

18 Phạm Thế Vĩnh
Ông Phạm Thế Vĩnh

Chức vụ: Phó giám đốc

19 Hồ Văn  Phong
Ông Hồ Văn Phong

Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã

20 Đoàn Văn Thông
Ông Đoàn Văn Thông

Chức vụ: Bí thư Huyện ủy