Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Hồ Văn Riếp
Ông Hồ Văn Riếp

Chức vụ: CB Kế hoạch - Giao thông - Thủy lợi - Nông lâm, nghiệp

2 Hồ Văn Siêng
Ông Hồ Văn Siêng

Chức vụ: Trưởng Thú y xã

3 Hồ Văn Sơn
Ông Hồ Văn Sơn

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Nông nghiệp xã

4 Hồ Văn Sơn
Ông Hồ Văn Sơn

Chức vụ: Thủ quỹ

5 Đào Thế Quang
Ông Đào Thế Quang

Chức vụ: Kế toán trưởng

6 Đặng Thị Thanh Hoa
Ông Đặng Thị Thanh Hoa

Chức vụ: Trưởng Ban Tư pháp xã

7 Nguyễn Thanh Chương
Ông Nguyễn Thanh Chương

Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội

8 Triệu Văn Lưu
Ông Triệu Văn Lưu

Chức vụ: Trưởng Ban Văn Hóa - Xã hội

9 Hồ Văn Cớt
Ông Hồ Văn Cớt

Chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã

10 Vũ Quang Hạ
Ông Vũ Quang Hạ

Chức vụ: Chỉ huy trưởng Quân sự xã

11 Trần Hữu Thuấn
Ông Trần Hữu Thuấn

Chức vụ: Chi cục Trưởng

12 Hồ Văn Siếu
Ông Hồ Văn Siếu

Chức vụ: Trưởng Ban Địa chính xã

13 Nguyễn Doãn Tuấn
Ông Nguyễn Doãn Tuấn

Chức vụ: Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường

14 Hồ Văn Phức
Ông Hồ Văn Phức

Chức vụ: Trưởng Công an xã

15 Hồ Văn Thoại
Ông Hồ Văn Thoại

Chức vụ: Phó Trưởng Công an xã

16 Hồ Thị Non
Ông Hồ Thị Non

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

17 Hồ Thị Thiết
Ông Hồ Thị Thiết

Chức vụ: Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

18 Hồ Văn Phong
Ông Hồ Văn Phong

Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã

19 Đoàn Văn Thông
Ông Đoàn Văn Thông

Chức vụ: Bí thư Huyện ủy

20 Nguyễn Quảng
Ông Nguyễn Quảng

Chức vụ: Phó Bi thư Thường trực Huyện ủy