Xã Phước Mỹ


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Hồ Thị Ghi
Ông Hồ Thị Ghi

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã

2 Hồ Văn Bảo
Ông Hồ Văn Bảo

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã