Xã Phước Xuân


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Hồ Thị Non
Ông Hồ Thị Non

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

2 Hồ Thị Thiết
Ông Hồ Thị Thiết

Chức vụ: Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

3 Hồ Văn Đường
Ông Hồ Văn Đường

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch

4 Hồ Văn  Huy
Ông Hồ Văn Huy

Chức vụ: Phó Chủ tịch

5 Hồ Văn Hạ
Ông Hồ Văn Hạ

Chức vụ: Văn phòng - Thống kê

6 Nguyễn Thị Bích Thủy
Bà Nguyễn Thị Bích Thủy

Chức vụ: Công chức VP-TK

7 Nguyễn Chí Sâm
Ông Nguyễn Chí Sâm

Chức vụ: Bí thư đảng ủy xã