Xã Phước Hòa


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Thị Bích Xinh
Bà Nguyễn Thị Bích Xinh

Chức vụ: Bì thư Đảng ủy xã

2 Hồ Văn Tuấn
Ông Hồ Văn Tuấn

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy xã

3 Đinh Mạnh Vĩnh
Ông Đinh Mạnh Vĩnh

Chức vụ: Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã

4 Võ thị Kim Thắm
Bà Võ thị Kim Thắm

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

5 Trương Công Thịnh
Ông Trương Công Thịnh

Chức vụ: Trưởng Công an xã

6 Hồ Thị A
Ông Hồ Thị A

Chức vụ: UBKT

7 Vũ Đình Nghiễu
Ông Vũ Đình Nghiễu

Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy,CHủ tịch UBND xã