Danh bạ cán bộ

TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Hồ Văn Phức
Ông Hồ Văn Phức

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

phuchv@quangnam.gov.vn
2 Hồ Văn Trung
Ông Hồ Văn Trung

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

trunghv@quangnam.gov.vn
3 Hồ Thị Nhành
Ông Hồ Thị Nhành

Chức vụ: Phó Ban Dân vận Đảng ủy xã

4 Hồ Văn Phan
Ông Hồ Văn Phan

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy xã

5 Hồ Văn Phiên
Ông Hồ Văn Phiên

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã

6 Hồ Văn Tuân
Ông Hồ Văn Tuân

Chức vụ: Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã

7 Nguyễn Thị Tường Loan
Ông Nguyễn Thị Tường Loan

Chức vụ: Chánh văn phòng Đảng ủy xã

8 Hồ Văn Dũng
Ông Hồ Văn Dũng

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN xã

9 Hồ Văn Phức
Ông Hồ Văn Phức

Chức vụ: Trưởng Công an xã

10 Hồ Văn Thoại
Ông Hồ Văn Thoại

Chức vụ: Phó Trưởng Công an xã

11 Hồ Văn Cớt
Ông Hồ Văn Cớt

Chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã

12 Vũ Quang Hạ
Ông Vũ Quang Hạ

Chức vụ: Chỉ huy trưởng Quân sự xã

vuquangha.phuocthanh@gmail.com
13 Hồ Văn Riếp
Ông Hồ Văn Riếp

Chức vụ: CB Kế hoạch - Giao thông - Thủy lợi - Nông lâm, nghiệp

14 Hồ Văn Siêng
Ông Hồ Văn Siêng

Chức vụ: Trưởng Thú y xã

15 Hồ Văn Sơn
Ông Hồ Văn Sơn

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Nông nghiệp xã

16 Hồ Văn Sơn
Ông Hồ Văn Sơn

Chức vụ: Thủ quỹ

17 Đào Thế Quang
Ông Đào Thế Quang

Chức vụ: Kế toán trưởng

quangktps@gmail.com
18 Hồ Thị Hè
Ông Hồ Thị Hè

Chức vụ: Văn phòng - Thống kê xã

19 Tuấn
Ông Tuấn

Chức vụ: Phụ trách Văn phòng - Thống kê xã

Vpubndphuocthanh@gmail.com
20 Hồ Văn Siếu
Ông Hồ Văn Siếu

Chức vụ: Trưởng Ban Địa chính xã

21 Nguyễn Doãn Tuấn
Ông Nguyễn Doãn Tuấn

Chức vụ: Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường

22 Nguyễn Thanh Chương
Ông Nguyễn Thanh Chương

Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội

23 Triệu Văn Lưu
Ông Triệu Văn Lưu

Chức vụ: Trưởng Ban Văn Hóa - Xã hội

24 Đặng Thị Thanh Hoa
Ông Đặng Thị Thanh Hoa

Chức vụ: Trưởng Ban Tư pháp xã

25 Hồ Thị Non
Ông Hồ Thị Non

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã