Tìm kiếm

Tìm thấy 20 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Kế hoạch tuyển sinh các cấp học, năm học 2023-204 2023
2 Phê duyệt danh sách trẻ em mầm non Trường MGLX Chánh Công được hưởng chế độ ăn trưa theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ, Học kỳ II năm học 2022-2023. 2023
3 Thông báo điểm trúng tuyển, xác nhận nhập học và thời gian tựu trường của học sinh trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT Khâm Đức năm học 2022-2023 2022
4 Thông báo điểm trúng tuyển, xác nhận nhập học và thời gian tựu trường của học sinh trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT Khâm Đức năm học 2022-2023 2022
5 Thông báo điểm trúng tuyển, xác nhận nhập học và thời gian tựu trường của học sinh trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT Khâm Đức năm học 2022-2023 2022
6 Kê hoạch tuyển sinh các cấp học năm học 2022-2023 2022
7 Kê hoạch tuyển sinh các cấp học năm học 2022-2023 2022
8 Kê hoạch tuyển sinh các cấp học năm học 2022-2023 2022
9 Kế hoạch tuyển sinh các cấp học năm học 2022-2023 2022
10 Kế hoạch tuyển sinh các cấp học năm học 2022-2023 2022
11 Kế hoạch tuyển sinh các cấp học năm học 2022-2023 2022
12 Kế hoạch tuyển sinh các cấp học năm học 2022-2023 2022
13 QĐ phê duyệt danh sách người học được hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính Phủ, Học kỳ II năm học 2021-2022 (Từ 01/01/2022 đến 31/5/2022) 2022
14 Quyết định phê duyệt danh sách trẻ em mẫu giáo được hưởng chế độ theo Nghị định số 1052020NĐ-CP ngày 0892020 của Chính phủ, Học kỳ II năm học 2021-2022 (Từ 01012022 đến 3152022) 2022
15 Quyết định phê duyệt danh sách giáo viên Mầm non, Mẫu giáo tham gia dạy lớp ghép, dạy tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số, Học kỳ II năm học 2021-2022 (Từ tháng 012022 đến 52022) 2022
16 Quyết định phê duyệt danh sách học sinh khuyết tật được hưởng chế độ theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTHXH-BTC Học kỳ II năm học 2021-2022 (Từ 01/01/2022 đến 31/5/2022) 2022
17 QĐ Phê duyệt lại Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2021 gồm 1.092 thí sinh 2021
18 Quyết định tuyển sinh lớp 9 trường PTDTNT huyện Phước Sơn năm học 2021-2022 2021
19 Quyết định công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021 2021
20 Phê duyệt danh sách người học được hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính Phủ, Học kỳ I năm học 2021-2022 (Từ 01/10/2021 đến 31/12/2021) 2021