Tìm kiếm

Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 TB 460.26.7.23 HDTD (danh sach du dieu kien du tuyen cong chuc DTTS 2023) 2023
2 Tai lieu on tap ky tuyen dung cong chuc nguoi DTTS tinh Quang Nam 2023.signed 2023
3 Ủy quyền cho Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện thực hiện ký hợp đồng lao động làm việc theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ 2023
4 Thông báo số 01 về hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã huyện Phước Sơn năm 2022 2023
5 Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng công chức cấp xã huyện Phước Sơn năm 2022 2023
6 Quyết định về việc giao biên chế công chức và số lượng người làm việc năm 2023 2023
7 Nghi dinh 111 ve hop dong doi voi mot so loai cong viec trong co quan hanh chinh va don vi su nghiep cong lap 2022
8 Kế hoạch thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân huyện Phước Sơn 2022
9 Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Nam năm 2022 2022
10 Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022 2022
11 QĐ 3453/QĐ-HĐTD thành lập Ban chấm thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã huyện Phước Sơn năm 2022 2022
12 Thông báo 08 về kết quả vòng 1 kiến thức chung kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã huyện Phước Sơn 2022
13 Quyết định ban hành Quy chế cán bộ đầu mối KSTTHC 2022
14 Quyết định phê duyệt Quy hoạch lãnh đạo quản lý trường 2022
15 Quyết định điều động và bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý 2022
16 Bổ nhiệm công chức lãnh dạo, quản lý 2022