Sở LĐTBXH làm việc với huyện về chương trình MTQG giảm nghèo

Sở LĐTBXH làm việc với huyện về chương trình MTQG giảm nghèo

30/05/2023 | 01:51 PM
Sáng 24.5, Đoàn công tác của sở LĐTB&XH do ông Hồ Xuân Khanh - trưởng phòng bảo trợ xã hội sở LĐTB&XH dẫn đầu làm việc với huyện Phước Sơn về triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện. Đồng chí Hồ Công Điểm - PCT UBND huyện cùng các thành viên ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia huyện dự buổi làm việc.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 2 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.