HỢP TÁC, KÊU GỌI ĐẦU TƯ

VĂN HÓA DU LỊCH

Phước Sơn tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. 20/12/2020 | 12:00 AM

Phước Sơn tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
UBND huyện Phước Sơn vừa mở hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra và công nghệ thông tin tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
  • Chương trình truyền hình (7-6-2023)
  • Trang địa phương huyện Phước Sơn (3-6-2023)
  • Cách tải và đăng ký APP VNeID mã định danh
  • Tài khoản định danh điện tử
  • Ngày hội Văn hóa truyền thống người Bhnong