HỢP TÁC, KÊU GỌI ĐẦU TƯ

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phước Sơn giai đoạn đến năm 2030 30/09/2021 | 03:55 PM

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phước Sơn giai đoạn đến năm 2030
Chiều ngày 4/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp thông qua đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phước Sơn giai đoạn đến năm 2030.

VĂN HÓA DU LỊCH

Họp thông qua Kế hoạch tổ chức Ngày hội văn hoá Bhnong năm 2024 14/03/2024 | 08:12 AM

Họp thông qua Kế hoạch tổ chức Ngày hội văn hoá Bhnong năm 2024
Chiều 12/03, UBND huyện tổ chức họp thông qua Kế hoạch tổ chức Ngày hội văn hoá truyền thống người Bhnong huyện Phước Sơn năm 2024. Phó Chủ tịch UBND huyện Hồ Công Điểm chủ trì cuộc họp.
  • Luật căn cước mới mọi người cần biết
  • Trang địa phương huyện Phước Sơn (09-4-2024)
  • BẢN TIN CHUYỂN ĐỔI SỐ - SỐ 2- XUẤT BẢN NGÀY 06.03.2024
  • Chương trình truyền hình huyện Phước Sơn (26-3-2024)
  • TRANG ĐỊA PHƯƠNG HUYỆN PHƯỚC SƠN (03-03-2024)