Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Xã Phước Đức - Phước Sơn - Quảng Nam
 
  • Site
  • Web
Tìm
Quản lý
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Phước Sơn
Thứ ba, 17/09/2019
Trời nắng
Nhiệt độ:31°
Độ ẩm: 66%
Hướng gió:Bắc
Tốc độ gió:22 kmph
Tầm nhìn xa: 8 km

Thứ tư
18/09/2019
Trời hửng nắng
20°-30°
Thứ năm
19/09/2019
Mưa giông rải rác
21°-28°
Văn bản chỉ đạo
[Trở về]
Tiêu đề Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 17/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Tệp tin gốc vanbanchidao  
[Trở về]