Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Xã Phước Đức - Phước Sơn - Quảng Nam
 
  • Site
  • Web
Tìm
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Phước Sơn
Thứ bảy, 08/08/2020
Mưa rào nhẹ
Nhiệt độ:23°
Độ ẩm: 77%
Hướng gió:Tây - Nam
Tốc độ gió:4 kmph
Tầm nhìn xa: 8 km

Chủ nhật
09/08/2020
Mưa rào nhẹ
20°-29°
Thứ hai
10/08/2020
Mưa rào nhẹ
20°-28°
Chi tiết tin
UBND tỉnh ban hành chỉ thị 12 nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
Người đăng: admin phuocduc .Ngày đăng: 17/04/2020 .Lượt xem: 20 lượt.

Theo đó, để đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh, nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, thủ tục theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu: Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn Trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử; đồng thời, tập trung hoàn thành và thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Đưa vào sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung của tỉnh để giải quyết thủ tục hành chính, cập nhật trạng thái hồ sơ thủ tục và liên thông dữ liệu đảm bảo 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được theo dõi tình hình thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.

Các đơn vị, địa phương chưa kiện toàn Bộ phận Một cửa khẩn trương tổ chức lại Bộ phận này theo đúng tinh thần Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61 (Thông tư số 01).

Chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị mình, hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính, khắc phục tình trạng thiếu 3 công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành chính. Nghiêm túc xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính; khắc phục ngay tình trạng quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi để xảy ra tình trạng chậm, trễ hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính. Tiến hành chuyển đổi hồ sơ giấy thành hồ sơ điện tử tại Bộ phận Một cửa các cấp; đồng thời, chuẩn hóa, sơ đồ hóa hệ thống quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính liên thông, cải tiến để áp dụng thống nhất trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh. Tổ chức triển khai đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quy định tại các Điều 12, 13, 14, 15, Thông tư số 01; kịp thời động viên, khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức có thành tích xuất sắc trong giải quyết thủ tục hành chính và xử lý nghiêm, kịp thời thay thế cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm.

Chủ trì cải tiến quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo Danh mục đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; việc xây dựng dịch vụ công trực tuyến phải lấy người sử dụng làm trung tâm, bảo đảm tính thân thiện, đơn giản, dễ sử dụng. Tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hành chính thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông tin về các ca mắc Covid-19 mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ngày 02/8/2020 (Ngày đăng: 03/08/2020 )
Thông tin về các ca mắc Covid-19 mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ngày 03/8/2020 (Ngày đăng: 04/08/2020 )
Các tin cũ hơn:
Phát động hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam” năm 2017 (Ngày đăng: 23/10/2017 )
Những bông hoa đẹp của núi rừng Phước Sơn (Ngày đăng: 23/10/2017 )
Kết quả thực hiện Nghị quyết 30a ở Quảng Nam (Ngày đăng: 23/10/2017 )