Mode:         

Chào mừng đến với website Thanh tra huyện UBND huyện Phước Sơn

Tin tức chung
Huyện ủy Phước Sơn tổ chức nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình
Ngày 25/9, Huyện ủy Phước Sơn tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể ban thường vụ và cá nhân ủy viên thường vụ theo tinh thần thần Nghị quyết Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”.
Năm 2011 : Thanh tra huyện tiếp nhận và giải quyết 70 đơn thư khiếu nại tố cáo
Từ đầu năm đến nay, Phòng tiếp dân huyện đã tiếp nhận và giải quyết 70 đơn thư khiếu nại tố cáo.

Đơn vị quản lý: Thanh tra huyện Phước Sơn.

Trụ sở: Số 38 Đường Hồ Chí Minh - Khâm Đức - Phước Sơn

Điện thoại:

Thư điện tử:

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)