Chào mừng đến với website Phòng Văn hóa Thông tin UBND huyện Phước Sơn
Du lịch - Nghệ thuật
Nghĩa tình Phước Sơn (Thơ Lê Lam Giang)
Nghĩa tình Phước Sơn
Nhà khách Bưu điện Phước Sơn
Nằm trên đường Hồ Chí Minh tại trung tâm huyện Phước Sơn, nhà khách Bưu điện Phước Sơn thuộc Bưu điện huyện.

Đơn vị quản lý: Phòng Văn hóa thông tin huyện Phước Sơn.

Trụ sở: Sổ 38 Đường Hồ Chí Minh - Khâm Đức - Phước Sơn

Điện thoại: 02353.681.130 - Fax: 02353.681.395

Thư điện tử: pvhtt.phuocson@gmail.com

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)