Chào mừng đến với website Phòng Nội vụ UBND huyện Phước Sơn
An ninh - Quốc phòng
Chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ
Đơn vị Công an huyện vừa tổ chức lễ phát động thực hiện cuộc vận động "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ". Đây là cuộc vận động có ý nghĩa quan trọng của Công an huyện trong năm 2011.
Tổ chức huấn luyện điều lệnh công an nhân dân năm 2013 cho công an các xã, thị trấn
Từ ngày 16 đến 17 tháng 4 năm 2013 Công an huyện vừa tổ chức đợt huấn luyện điều lệnh công an nhân dân năm 2013 cho lực lượng công an các xã, thị trấn.

Đơn vị quản lý: Phòng Nội vụ huyện Phước Sơn.

Trụ sở: Sổ 38 Đường Hồ Chí Minh - Khâm Đức - Phước Sơn

Điện thoại:

Thư điện tử:

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)