Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!

Thông báo

[Trở về]
Tiêu đề DANH SÁCH 1.587 THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2020
Tệp tin gốc thi_cc  
STTTiêu đề
1 Thông báo số 2391/TB-HDDTTCC ngày 20/11/2020 của Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 về việc tổ chức Thi tuyển công chức năm 2020
2 Quyết định số 3180/QDD-UBND ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020
3 Thông báo số 395/TB-UBND ngày 23/11/2020 của UBND huyện Phước Sơn về việc tổ chức thi tuyển công chức năm 2020
4 Danh sách các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Phước Sơn tính đến ngày 16/11/2020
5 Thư công vụ trong cơ quan hành chính Nhà nước huyện Phước Sơn năm 2020
6 Thông báo 130/TB-BQL ngày 09/11/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phước Sơn về xét tiếp nhận vào viên chức trường hợp đặc biệt tại đơn vị BQL năm 2020
7 Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức trường hợp đặc biệt tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phước Sơn 09/11/2020
8 Công văn 1128/UBND-KT ngày 04/11/2020 của UBND huyện Phước Sơn v/v chủ động ứng phó với bão số 10 (GONI)
9 Tin bão khẩn cấp (số 10)
10 Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 10)
11 Thông báo cắt điện trên địa bàn huyện Phước Sơn (đợt 1: 14-15/11/2020; đợt 2: 21-22/11/2020; từ 5h đến 17h)
12 Công điện 10/CĐ-UBND ngày 02/11/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về chủ động ứng phó bão số 10 (GONI) và tình hình mưa lũ.
13 Công văn số 6403/UBND-KTN ngày 31/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v chủ động ứng phó bão GONI
14 Công văn số 1097/UBND-KT ngày 26/10/2020 của UBND huyện Phước Sơn về chủ động công tác ứng phó với bão số 9 Molave
15 Công điện 09/CĐ-UBND ngày 26/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về chủ động ứng phó bão số 9 Molave và tình hình mưa lũ
[Trở về]